Saltar na Rúa

V Edición

– Sábado 28  agosto 2021 – 19:30

– Exhibición dos mellores especialistas.

Actividade de promoción do atletismo na que achegamos ao contexto urbano tres disciplinas de saltos do noso deporte: lonxitude, triplo salto e salto con pértega. Tres probas moi atractivas e espectaculares. 

Aproveitando as características que brinda a cidade de Pontevedra para a organización de eventos deportivos,  poderemos desfrutar da participación de grandes atletas. Trátase dunha actividade única que mostra, nun entorno diferente, as disciplinas de saltos.