A Sociedad Gimnástica de Pontevedra convoca a súa Asamblea Xeral Extraordinaria para o xoves 17

A Sociedad Gimnástica de Pontevedra convoca a súa Asamblea Xeral Ordinaria para o xoves 17

A Sociedad Gimnástica de Pontevedra xa puxo data para a súa Asamblea Xeral Ordinaria. Será o xoves, 17 de marzo no CGTD de Pontevedra. Ás 19:30h en primeira convocatoria e ás 20:00h a segunda.

A Asamblea Xeral Ordinaria terá o seguinte orde do día:

 • Lectura e aprobación da acta anterior.
 • Informe e memoria deportiva da tempada 2021.
 • Memoria, liquidación de orzamento, balance do exercicio, rendición de contas e aprobación, se procede, correspondente a 2021.
 • Orzamento para o exercicio 2022.
 • Nomeamento dos clubs filiais.
 • Censo Socios.
 • Rogos e preguntas.

A Sociedad Gimnástica de Pontevedra lembra a data da súa Asamblea Xeral Ordinaria

A Sociedad Gimnástica de Pontevedra lembra a data da súa Asamblea Xeral Ordinaria

Sociedad Gimnástica de Pontevedra lembra que o xoves 25 de marzo de 2021 terá lugar a súa Asamblea Xeral Ordinaria de 2021. Ás 19:30h comezará a primeira convocatoria e ás 20:00h a segunda.

En principio a reunión é presencial no auditorio do CIFP A Xunqueira (R/ Paseo Enxeneiro Rafael Areses s/n). En todo momento se gardarán as distancias de seguridade recomendadas e se portará a máscara de cara.

A Asamblea Xeral Ordinaria terá o seguinte orde do día:

 • Lectura e aprobación da acta anterior.
 • Informe e memoria deportiva da tempada 2020.
 • Memoria, liquidación de orzamento, balance do exercicio, rendición de contas e aprobación, se procede, correspondente a 2020.
 • Orzamento para o exercicio 2021.
 • Nomeamento dos clubs filiais.
 • Distincións.
 • Rogos e preguntas.

Lembramos que esta Asamblea Xeral Ordinaria correspóndese co aprazamento da convocatoria do pasado 29 de xaneiro.

A Sociedad Gimnástica de Pontevedra convoca a súa Asamblea Xeral Extraordinaria para o xoves 17

A Sociedad Gimnástica de Pontevedra convoca a súa Asamblea Xeral Ordinaria para o venres 29

A Sociedad Gimnástica de Pontevedra xa puxo data para a súa Asamblea Xeral Ordinaria. Será o venres, 29 de xaneiro no CIFP A Xunqueira. Ás 20:30h comezará a primeira convocatoria e ás 21:00h a segunda.

En principio a reunión é presencial, gardando as distancias de seguridade recomendadas e portando a máscara de cara en todo momento. Porén, estaremos pendentes da evolución da pandemia e das novas medidas que tome o Comité Clínico Autonómico por se hai que decretar que sexa vía online. Neste último caso, a entidade deportiva porase en contacto cos asistentes e facilitarase un ligazón para acceder á reunión.

A Asamblea Xeral Ordinaria terá o seguinte orde do día:

 • Lectura e aprobación da acta anterior.
 • Informe e memoria deportiva da tempada 2020.
 • Memoria, liquidación de orzamento, balance do exercicio, rendición de contas e aprobación, se procede, correspondente a 2020.
 • Orzamento para o exercicio 2021.
 • Nomeamento dos clubs filiais.
 • Distincións.
 • Rogos e preguntas.

La Sociedad Gimnástica celebra su Asamblea General Ordinaria

La Sociedad Gimnástica celebra su Asamblea General Ordinaria

El jueves, 31 de enero se reunieron los socios y socias de la Sociedad Gimnástica de Pontevedra para celebrar la Asamblea General Ordinaria correspondiente al año 2019.

En ella se habló de la memoria deportiva correspondiente a la temporada pasada 2017/2018, resaltando los resultados más destacados a nivel colectivo e individual de los diferentes campeonatos en los que el club ha participado a nivel autonómico y nacional. Del mismo modo se informó de las altas y bajas del club para la presente temporada 2018/2019; incluyendo los clubes asociados que nos ayudarán en los campeonatos colectivos.

En el apartado económico se aprobaron las cuentas del ejercicio 2018. Aprobándose, también, el presupuesto para el 2019.

Tras el apartado de ruegos y preguntas, la presidente Charo Castro, dio por concluida la sesión, agradeciendo a los socios y socias su asistencia.