A Sociedad Gimnástica de Pontevedra apraza a súa Asamblea Xeral Ordinaria

A Sociedad Gimnástica de Pontevedra apraza a súa Asamblea Xeral Ordinaria

Sociedad Gimnástica de Pontevedra viuse na obrigación de aprazar a súa Asamblea Xeral Ordinaria 2021 polas novas medidas impostas pola Consellería de Sanidade da Xunta de Galicia ante o aumento do número de contaxios por COVID-19 na nosa comunidade autónoma. A nova data da reunión será o xoves 25 de marzo de 2021. Ás 20:30h comezará a primeira convocatoria e ás 21:00h a segunda.

En principio a reunión é presencial no auditorio do CIFP A Xunqueira (R/ Paseo Enxeneiro Rafael Areses s/n). En todo momento se gardarán as distancias de seguridade recomendadas e se portará a máscara de cara. Porén, estaremos pendentes da evolución da pandemia e das novas medidas que tome o Comité Clínico Autonómico por se hai que decretar que sexa vía online. Neste último caso, a entidade deportiva porase en contacto cos asistentes e facilitarase un ligazón para acceder á reunión.

A Asamblea Xeral Ordinaria terá o seguinte orde do día:

 • Lectura e aprobación da acta anterior.
 • Informe e memoria deportiva da tempada 2020.
 • Memoria, liquidación de orzamento, balance do exercicio, rendición de contas e aprobación, se procede, correspondente a 2020.
 • Orzamento para o exercicio 2021.
 • Nomeamento dos clubs filiais.
 • Distincións.
 • Rogos e preguntas.

A Sociedad Gimnástica de Pontevedra convoca a súa Asamblea Xeral Ordinaria para o venres 29

A Sociedad Gimnástica de Pontevedra convoca a súa Asamblea Xeral Ordinaria para o venres 29

A Sociedad Gimnástica de Pontevedra xa puxo data para a súa Asamblea Xeral Ordinaria. Será o venres, 29 de xaneiro no CIFP A Xunqueira. Ás 20:30h comezará a primeira convocatoria e ás 21:00h a segunda.

En principio a reunión é presencial, gardando as distancias de seguridade recomendadas e portando a máscara de cara en todo momento. Porén, estaremos pendentes da evolución da pandemia e das novas medidas que tome o Comité Clínico Autonómico por se hai que decretar que sexa vía online. Neste último caso, a entidade deportiva porase en contacto cos asistentes e facilitarase un ligazón para acceder á reunión.

A Asamblea Xeral Ordinaria terá o seguinte orde do día:

 • Lectura e aprobación da acta anterior.
 • Informe e memoria deportiva da tempada 2020.
 • Memoria, liquidación de orzamento, balance do exercicio, rendición de contas e aprobación, se procede, correspondente a 2020.
 • Orzamento para o exercicio 2021.
 • Nomeamento dos clubs filiais.
 • Distincións.
 • Rogos e preguntas.

Asamblea General Ordinaria 2020

Asamblea General Ordinaria 2020

El pasado viernes, 31 de enero se celebró la Asamblea General Ordinaria de la Sociedad Gimnástica de Pontevedra. Asistieron tanto socios de la entidad deportiva como los miembros de la junta directiva.

Siguiendo el orden del día, el evento empezó haciendo lectura y aprobando el acta anterior. A continuación, Julio Ventín tomó la palabra para comentar algunos de los resultados más destacados del club durante el año 2019. Se destacó, sobre todo, la permanencia de ambos equipos absolutos en División de Honor, por parte de la escuadra masculina; y en Primera División por parte de las féminas. También se comentaron los diferentes títulos autonómicos conseguidos a lo largo del año, como que la Sociedad Gimnástica de Pontevedra se convirtió una temporada más en el mejor equipo gallego.

Seguidamente se presentaron las cuentas. Se informó a los socios de los ingresos percibidos y de los gastos realizados a lo largo del ejercicio atlético. A continuación, se aprobó el presupuesto con el que contará el club en la temporada 2020. Se habló del Atletismo Negreira, nuevo club filial para el equipo femenino para este nuevo año.

El último punto del día era el apartado de ruegos y preguntas. Se resolvieron las cuestiones planteadas por los socios asistentes. Finalmente, la presidente, Charo Castro quiso despedir la asamblea agradeciendo la asistencia y la colaboración de todos los miembros de la entidad.

Asamblea General Ordinaria 2020

La Sociedad Gimnástica de Pontevedra convoca la Asamblea General Ordinaria el viernes, 31 de enero. La primera convocatoria será a las 20:30h y la segunda a las 21:00h. Se celebrará en el Centro Gallego de Tecnificación Deportiva (CGTD).

La asamblea tendrá el siguiente orden del día:

 • Lectura y aprobación del acta anterior, que se corresponde a la asamblea general ordinaria celebrada el año pasado.
 • Informe y memoria deportiva de la temporada 2018/2019, donde el club pontevedrés consiguió grandes triunfos a nivel individual y colectivo, tanto en campeonatos autonómicos, como nacionales; consiguiendo los dos objetivos principales que son la permanencia del equipo masculino en División de Honor y el femenino en Primera División.
 • Memoria, liquidación de presupuesto, balance del ejercicio, rendición de cuentas y aprobación, si procede, correspondiente a 2019.
 • Presupuesto para el ejercicio 2020.
 • Nombramiento del club filial. Este sería el Atletismo Negreira, que pasará a ser filial del equipo femenino para esta temporada.
 • Rogos y preguntas.

La Junta Directiva de la Sociedad Gimnástica de Pontevedra hace un llamamiento a todos/as los socios/as del club para que acudan a la asamblea.