A Sociedad Gimnástica de Pontevedra xa puxo data para a súa Asamblea Xeral Ordinaria. Será o xoves, 17 de marzo no CGTD de Pontevedra. Ás 19:30h en primeira convocatoria e ás 20:00h a segunda.

A Asamblea Xeral Ordinaria terá o seguinte orde do día:

  • Lectura e aprobación da acta anterior.
  • Informe e memoria deportiva da tempada 2021.
  • Memoria, liquidación de orzamento, balance do exercicio, rendición de contas e aprobación, se procede, correspondente a 2021.
  • Orzamento para o exercicio 2022.
  • Nomeamento dos clubs filiais.
  • Censo Socios.
  • Rogos e preguntas.