Sociedad Gimnástica de Pontevedra lembra que o xoves 25 de marzo de 2021 terá lugar a súa Asamblea Xeral Ordinaria de 2021. Ás 19:30h comezará a primeira convocatoria e ás 20:00h a segunda.

En principio a reunión é presencial no auditorio do CIFP A Xunqueira (R/ Paseo Enxeneiro Rafael Areses s/n). En todo momento se gardarán as distancias de seguridade recomendadas e se portará a máscara de cara.

A Asamblea Xeral Ordinaria terá o seguinte orde do día:

  • Lectura e aprobación da acta anterior.
  • Informe e memoria deportiva da tempada 2020.
  • Memoria, liquidación de orzamento, balance do exercicio, rendición de contas e aprobación, se procede, correspondente a 2020.
  • Orzamento para o exercicio 2021.
  • Nomeamento dos clubs filiais.
  • Distincións.
  • Rogos e preguntas.

Lembramos que esta Asamblea Xeral Ordinaria correspóndese co aprazamento da convocatoria do pasado 29 de xaneiro.