A Sociedad Gimnástica de Pontevedra xa puxo data para a súa Asamblea Xeral Extraordinaria para a elección de presidente. Será o xoves, 17 de marzo no CGTD de Pontevedra. Ás 21:15 h en primeira convocatoria e ás 21:45h a segunda.

A Asamblea Xeral Ordinaria terá a seguinte orde do día:

  • Elección de presidente. Presentación de candidaturas.